تمایز مطبوعات

محمد-قوچانی-سردبیر-خبرنگار
رسانه‌های مکتوب درکشور ما با چه چالش یا چالش‌هایی روبرو هستند. محمد قوچانی روزنامه‌نگار شناخته شده در گفت‌و گویی تازه، به واکاوی پدیده بحران مخاطب در ایران می‌پردازد. او در این مصاحبه، سویه‌های تازه‌...

مطبوعات به بازتعریف فعالیت خود نیازمندند

اشتراک در RSS - تمایز مطبوعات