لینکدین

مدیرعامل لینکدین: با چه کسانی کار کنیم؟
جف وینر مدیرعامل شرکت لینکدین می‎گوید؛ توی جلسه بودم و یک تیمی داشت از اهدافش می‌گفت.  فکر ‌کردم و ‌دیدم اهداف این جماعت خیلی کوچک است. آرزوی بزرگ و درست و درمانی ندارند. بعد از یک مدت از گذشت جلسه،...

مدیرعامل لینکدین: با چه کسانی کار کنیم؟

اشتراک در RSS - لینکدین