پرستوخوانی میترا استاد

جذابیت رسانه‌ای و نادیده گرفتن اخلاق حرفه‌ای 
انتشار فیلم دستگیری محمدعلی نجفی، مدیر باسابقه اجرایی کشور بدلیل ارتکاب قتل در رسانه ملی بازتاب‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی داشت. در این میان برخی کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اگرچه شاید...

جذابیت رسانه‌ای و نادیده گرفتن اخلاق حرفه‌ای

اشتراک در RSS - پرستوخوانی میترا استاد