مزدک پرانی

عادل کُشی، مَزدک پَرانی و تخریب احمد شاملو
نام مدیر جوان شبکه ۳ رسانه ملی برای اغلب مردم، نام شناخته شده‎ای نبود. اما در ماجرای حذف عادل فردوسی‎پوراز برنامه ۹۰، نام او بر سر زبانها افتاد. همه داوری‎ها و میانجی‎گری‎ها برای خاتمه این دعوا...

عادل کُشی، مَزدک پَرانی و تخریب احمد شاملو

اشتراک در RSS - مزدک پرانی