آیزیا برلین

قصه‎گوی فلسفه با مرگ هم‎داستان شد
برایان مگی استاد بزرگ و پرآوازه فلسفه  ۵ مرداد ماه  در سن ۸۹ سالگی با مرگ مواجه‎ای ابدی داشت. برایان مگی در یکی از کتاب‌هایش درباره مرگ می‌گوید، فقط مرگ است که می‌تواند به زندگی معنا بدهد. چیزی...

قصه‌گوی فلسفه با مرگ هم‌داستان شد

اشتراک در RSS - آیزیا برلین