درآمدهای مالیاتی

معافیت کامل مالیاتی برای مطبوعات و انتشارات
موج نگرانی گسترده فعالان فرهنگی و هنری با صدور دستوری از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی برای تمامی فعالیت‌های حوزه انتشارات و مطبوعات به پایان رسید.دستور عملی که...

معافیت کامل مالیاتی برای مطبوعات و انتشارات

اشتراک در RSS - درآمدهای مالیاتی