نظام رسانه‌ای ایران، چهارچوب تازه می‌خواهد

تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷

مهدی محسنیان راد از تنگناهای اطلاع رسانی و آسیب شناسی فعالیت رسانه‌ها در ایران می‌گوید