سومین تغییر در تیم رسانه‌ای دولت در یک هفته

تاریخ انتشار : سه شنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۶

انتقادات وارده به نحوه عملکرد مجموعه دستگاههای اطلاع رسانی تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، منجر به تغییرات گسترده ای در این حوزه شده است.
پس از خبر کنار رفتن حسین انتظامی و آمدن محمد سلطانی‌فر بجای وی در سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، دیروز فریدون وردی نژاد نیز به سمت مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شد.امروز نیز در تکمیل سه‌گانه تغییرات در بدنه اطلاع رسانی دولت، خبر کناررفتن محمد خدادی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منعکس شد.
خدادی پیشتر در وزارت خارجه و روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی مشغول بود و در دولت یازدهم سکان ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی و موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران را عهده دار شد.
جایگاه نه چندان مقبول ایرنا در فضای خبررسانی در سالهای اخیر و نیز بحران مالی و افت مخاطب در محصولات چاپی موسسه ایران از جمله نقایص موجود در کارنامه این سازمان بزرگ اطلاع رسانی است. فریدون وردی نژاد نیز که دیروز به سمت مشاور رسانه ای دولت منصوب شد، حدود ۸ سال سکان مدیریت ایرنا و موسسه ایران را عهده دار بود. هنوز در خصوص تغییر مدیر عامل ایرنا و ارتباط این تغییر غیرمنتظره با روی کارامدن محمد سلطانی فر و فریدون وردی نژاد خبری منتشر نشده است.